ScanBox

SCANBOX

Idegrundlag og baggrund

Biologisk nedbrydning af organiske forureninger som olie, PAH, pesticider m.m. bygger på at egnede bakterier kan nedbryde disse til CO2, og man dermed kan give den rensede jord tilbage til naturen. I praksis varierer jordens egenskaber afhængig af jordtype, findested og geokemisk sammensætning, hvorfor nedbrydning af forureningskomponenter i naturen kan være meget langsom – eller helt gå i stå.

ScanBox er udviklet til at tage højde for disse variationer, så det enkelte jordparti kan blive behandlet efter et optimeret princip tilpasset den enkelte mile. Herved opnås hurtig og reel rensning af jorden med en automatisk tilpasning af behandlingen mile for mile. Mange års indsamling af viden om nedbrydning, bakterier og geokemiske forhold er indbygget i ScanBox styringen, så jorden kan behandles effektivt fra første færd.

Hvad er ScanBox?

ScanBox er et system opbygget af en række elementer:

  • Mikserenheden laver behandlingsvæske til brug i jorden efter individuelle recepter.
  • Strategisk placerede brønde er knudepunkter for milebehandlingen, og for distribution af recepterne.
  • Mile-enheder tilpasser behandlingen for milen, og laver dataopsamling om de faktiske forhold og behandling til den centrale styring.
  • Den centrale styring sikrer den løbende koordination af behandlingerne og registrerer sin aktivitet i Scanfield’s driftsjournal.
  • Regn og anden overskydende vand, samles i et perkolatbassin, som ScanBox bruger som reservoir for recepterne.

Rensningsprincipperne

Med ScanBox kan følgende principper introduceres i milerne:

  • Bio-Stimulering: Sikrer optimale forhold for biologisk nedbrydning.
  • Bio-Augmentering: Hvor tilpassede bakterier tilsættes for specielle jorde eller forhold.
  • Geo-Oxidation: Aktiv oxidering hvor bakterie aktiviteten ikke er tilstrækkelig – eller er kemisk begrænset.
  • Geo-Kinese: Elektrisk stimulering af de geokemiske reaktioner, hvor jordtypen i sig selv er en begrænsende faktor.

Injektionsmodul

Opsamlingsmodul

Mixing af biococktail

Styring, analyser og kontrol